Pulmonologia – Pulmonolog Białystok

Pulmonologia (Choroby płuc i oskrzeli, rzadziej używane nazwy: Pneumonologia, Ftyzjatria) zajmuje się profilaktyką, diagnozowaniem oraz leczeniem chorób układu oddechowego.
Jeśli zaobserwowali Państwo niepokojące objawy mogące wskazywać na chorobę dróg oddechowych, należy skonsultować się ze specjalistami z zakresu pulmonologii.

Oferujemy Państwu profesjonalną opiekę ze strony lekarzy specjalistów II stopnia z zakresu pulmonologii.

Wykonujemy badania EKG oraz badania spirometryczne. Badanie spirometryczne służy ocenie wydolności oddechowej człowieka i podaje informację o sprawności wentylacyjnej układu oddechowego. Określa szybkość i objętość wymiany gazowej w płucach. Spirometria płuc umożliwia precyzyjne diagnozowanie chorób układu oddechowego.

Posiadamy umowę z NFZ na świadczenia specjalistyczne w zakresie Pulmonologii

Aby skorzystać ze specjalistycznej porady Pulmonologa w ramach kontraktu z NFZ, należy posiadać skierowanie od lekarza POZ (Lekarz Rodzinny).

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług!