RTG z wizjografią – Radiowizjografia

Każde zastosowanie promieniowania jonizującego w diagnostyce i terapii rentgenowskiej powinno odbywać się w takich warunkach, które zapewniają optymalizację dawek promieniowania na tak niskim poziomie, jak to jest rozsądnie osiągalne biorąc pod uwagę możliwości techniczne, ekonomiczne i społeczne, co jest zgodne z tzw. zasadą ALARA (bezwzględnie przestrzeganą w rentgenodiagnostyce) – AS LOW AS REASONABLY ACHIEVABLE.

Starając się zapewnić Państwu bezpieczeństwo i wygodę podczas leczenia posiadamy w gabinecie wysokiej jakości sprzęt do obrazowania zębów i otaczających tkanek: Aparat RTG firmy Gendex sprzężony z Wizjografią firmy Gendex.

Radiowizjografia umożliwia natychmiastowe uzyskanie obrazu (zdjęcia) w formie elektronicznej na ekranie monitora komputera, ponadto uzyskujemy obraz w wysokiej rozdzielczości i co jest najważniejsze dla Państwa jako pacjentów: Radiowizjografia obniża dawkę promieniowania o około 60% w stosunku do standardowego zdjęcia wykonanego na kliszy rentgenowskiej.

Zastosowanie Radiowizjografii umożliwia dokładną ocenę obrazu RTG z uwzględnieniem drobnych szczegółów (wysoka rozdzielczość) oraz wprowadza archiwizację wykonanych zdjęć w komputerze. Jest to niezbędne do oceny przebiegu leczenia przy kolejnych wizytach Państwa w gabinecie .

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług!